Et dansk 800-tals kirkerum genskabes

23.04.2021

Et dansk 800-tals kirkerum genskabes på Ribe VikingeCenter

Væggene i Ansgar Kirke på Ribe VikingeCenter skal udsmykkes med 50 store, farverige motiver fra Bibelen i karolingisk stil. Arbejdet er så småt i gang, og målet er at genskabe et typisk, stemningsfuldt 800-tals kirkerum, hvor billederne taler ud fra væggene.

Projektet er et led i Ribe VikingeCenters formidling af kristendommens introduktion i Danmark. Først rekonstruerede Centret den kirke, som Ansgar opførte i Ribe i vikingetiden. Nu fuldendes bygningsværket og hele udtrykket med billedfortællinger, for allerede i midten af 800-tallet var man bevidst om, at visuelle fremstillinger var uundværlige for budskabet.

Et billede siger mere end tusind ord

- Vi håber, at oplevelsen i Ansgar Kirke får den besøgende til at reflektere over vikingetidens mennesker, og hvilke tanker, de gjorde sig. Hvad imponerede eller skræmte dem ved mødet med den nye tro, og hvilke paralleller kan vi trække til nutidens kulturmøder, fortæller Christin V. Clausen, leder og dramaturg på Ribe VikingeCenter.

Overgangen fra gammel til ny tro var en skelsættende periode i danmarkshistorien, og den tog sit udspring i Ribe. Allerede i midten af 800-tallet eksisterede en kristen menighed i byen. Vægmalerierne vil fuldføre stemningen i den sparsomt oplyste kirke, og den bliver en endnu stærkere ramme for formidling af det samspil af faktorer, der lå bag religionsskiftet.

Oplev kunsten blive til

I spidsen for udsmykningsarbejdet står billedkunstneren Trine Theut, som også har været dybt involveret i kirkens udvendige udtryk med særlige udskæringer og bemaling. Vægmalerierne udføres i Centrets åbningstid, hvor også Ansgar Kirke er åben for besøgende. Derfor bliver der rig mulighed for at følge processen. Det spændende 3-årige projekt er kommet i stand med støtte fra Louis-Hansen Fonden, Lida og Oscar Nielsens Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond samt Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat.

Forud for de første streger på kirkevæggene, ligger et enormt researcharbejde og adskillige forsøg med historiske pigmenter og bindemidler på egetræ. Vægmalerierne i Ansgar Kirke skal holdes strengt til de kristne traditioner og forlæg.

Der findes fund af bemalet træ fra vikingetiden, bl.a. et stykke af hammerbåndet fra en kirke ved Hørning. For at sikre, at udførelsen ligger så tæt på vikingetidens muligheder, metoder og traditioner som overhovedet muligt, rådfører Ribe VikingeCenter sig med Nationalmuseet og tyske konservatorer.

Fra hedenskab til kristendom

De første kirker i Norden blev opført i træ. I Ribe blev den første kirke tilmed placeret i behørig afstand fra vikingernes velstående handelsby, dvs. på den modsatte side af åen. Dér, ved den nuværende Ribe Domkirke, har arkæologerne udgravet Danmarks ældste kristne grave, mens sporene af Ansgars kirke formodentlig skal findes under domkirken.

Ansgar Kirke på Ribe VikingeCenter er baseret på et kirkefund i Tostedt nær Hamborg, hvor Ansgar virkede som biskop. Udvendigt har kirken dekorative, bemalede udskæringer udført i typiske stilarter for vikingetiden: Hedenske symboler og mønstre, slyngende dyremotiver som virker bekendte og 'ufarlige' for følgerne af den gamle tro. Indvendigt ses et stilskifte og et mere sydeuropæisk udtryk i udsmykningen, der nærmere har til hensigt at overbevise om Kristi magt og herlighed.