Film om Vikinger og Vadehav

20.05.2016

Film om vikingerne ved Vadehavet

De første afsnit af Ribe VikingeCenters dramadokumentarserie RIPA lever allerede på YouTube. Fortællingen om Ribes kommercielle udvikling og tiltagende politiske betydning i 700-tallet, der banede vejen for opførelsen af Ansgars Kirke i midten af 800-tallet, skabes parallelt med, at der rekonstrueres havnemiljø og kirke på centret.

Men filmplanerne stopper ikke her!

Region Syddanmarks Kulturpulje har bevilget godt kr. 700.000 til fire andre film, der går anderledes i dybden med den natur- og kulturhistorie, som er særlig for vadehavsområdet. Afsnit, der skal visualisere samspillet mellem de naturgivne forhold og den kulturelle udvikling, herunder bydannelse, handelsruter og impulser udefra, som satte sit særpræg på den vadehavsregion, vi kender i dag. De første scener blev optaget under det nylige vikingemarked.

Livet ved havet - set fra fire synsvinkler

Vadehavsfilmenes fortælling tager udgangspunkt i det 20 meter lange kalkmaleri i Tinghuset på Ribe VikingeCenter, som Region Syddanmark bevilgede i anledningen af Ribes 1300 års jubilæum i 2010. Ribe Frisen skildrer overordnet Ribes tilblivelse ved Vadehavet, men antyder også adskillige andre historier om samtidens menneske.

Fire af karaktererne i Ribe Frisen skal vi møde i vadehavsfilmene. De repræsenterer hvert deres samfundslag samt syn på og håb for tilværelsen, og deres anskuelser skal nuancere den samlede fortælling om vadehavs-regionens natur- og kulturhistorie.

Film sælger historie

Kortfilmene produceres specifikt til mangfoldiggørelse på de sociale medier, og den kombination rummer fantastiske formidlingsmuligheder. Ikke mindst, når det gælder et emne, der kan forekomme noget 'tungt' for mange.

Dramatiseringen bevirker, at det brede publikum nemmere kan leve sig ind i det, der egentlig er historisk formidling. Pludselig vil man kunne spejle sig i filmenes karakterer, føle med dem og forstå gennem dem. Og filmene har også det formål, at de skal motivere til at søge mere viden. Det kan være på Ribe VikingeCenter, hvor man kan opleve filmlocation og møde skuespillerne, der lever videre i den iscenesættelse, der hver dag finder sted. Det kan også være ved Vadehavet, i marsken, på øerne og på vadehavskystens oplevelsessteder, der formidler områdets natur- og kulturhistorie.

Fakta

Ribe VikingeCenter producerer i samarbejde med produktionsselskabet MALSTRØM 4 film á ca. 6 minutters varighed om den kulturhistoriske udvikling i vadehavsområdet.

Projektet støttes af Region Syddanmark med kr. 709.000.

Filmene udgives i efteråret 2017 på de sociale medier.

Til hvert filmafsnit udvikles et opgavemateriale således, at serien kan bruges i undervisningssammenhæng.

Om Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter er et 20 ha stort historisk oplevelsescenter med rekonstruktioner baseret på arkæologiske udgravninger gjort i og omkring Ribe. På Centret kan man opleve Markedspladsen år 710, Ripa By år 825 og Storgården år 980. Med Ripa Havn år 750 og også snart Ansgars kirke år 860 kan Ribe VikingeCenter præsentere et næsten fuldkomment billede af livet i vikingetidens Danmark. Et scenarie, som ikke kan opleves andre steder i landet! Autenticitet og levendegørelse er Centrets varemærke. Det fremviser troværdige vikingemiljøer, hvor hands-on aktiviteter samt iscenesættelse af de mellemmenneskelige relationer går op i en højere enhed.

Ribe er det sted i Danmark og Norden, hvor arkæologerne har gjort de tidligste fund fra vikingetiden. Senest i 2012 stod Sydvestjyske Museer for banebrydende forskning i forbindelse med udgravningen af en kristen gravplads fra midten af 800-tallet. Analyser har slået fast, at der eksisterede en kristen dansk minoritetsgruppe i Ribe så tidligt som 100 år før, Harald Blåtand rejste Jellingestenen i år 965.

www.facebook.com/ribevikingecenter

www.youtube.com/c/ribevikingecenterdenmark

Kontakt:   
Leder Bjarne Clement, tel. 75 411 611, bjarne@ribevikingecenter.dk
Leder Karen Nørgaard, tel. 2143 2570, karen@ribevikingecenter.dk

Om MALSTRØM

MALSTRØM er et fynsk produktionsselskab, som specialiserer sig i at lave æstetiske og narrative reklamefilm.

Selskabet har stor erfaring fra både reklamens og filmens verden og skaber anderledes og spændende film, hvor historien bliver prioriteret i lige så høj grad som de flotte billeder. Hos MALSTRØM handler det om at skabe følelser.

Kontakt:
Producer Christian Winther Bergstrøm, tel. 2048 4952, christian@malstrom.dk
Instruktør Simon Lykke, tel. 2371 0554, simon@malstrom.dk