Lustrupholm søger en matematiklærer

28.09.2018

Matematiklærer til Lustrupholm

Lustrupholm søger en læreruddannet matematiklærer til almenundervisningen på KUU og produktionsskolen med tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen er i gennemsnit 37 timer om ugen.

Du skal varetage matematikundervisningen op til 24 lektioner om ugen. Pt. er eleverne delt i 5 hold, og der er normalt 12 elever på hvert hold. Niveauet spænder fra 3. klasse til gymnasiet.

Du får også ansvaret for vedligehold af vores elev-computere samt administration af login til vores forskellige undervisningsportaler.

Særlige forhold for stillingen

I perioden fra medio juni til medio august skal du deltage i Ribe VikingeCenters formidling. Opgaverne drejer sig om afløsning for vikingehåndværkerne i vores møntslagerværksted, glasperleværksted, snittehus/træværksted samt sølvværksted. I værkstederne arbejder også elever, som kender opgaverne, og din rolle er derfor at have det overordnede medarbejderansvar. Du vil skulle bære vikingedragt og som de øvrige formidlere og elever deltage i formidlingen af håndværket og livet i vikingetiden til VikingeCentrets gæster.

Hvis du har faglige forudsætninger inden for nogle af de ovennævnte håndværk, vil det være en fordel, men det er ikke et krav.

Vi forventer, at du

 • Har relevant faglig baggrund, pædagogiske evner og erfaring.
 • Som minimum har linjefag i matematik og kan føre elever til eksamen på niveau D. Dette er et krav.
 • Kan planlægge og målrette din undervisning, så deltagerne udvikler faglige, sociale og personlige kompetencer, der kan pege frem mod en uddannelse eller et arbejde.
 • Har "blik" for motivationsarbejdet med eleverne, og at du kan begejstre og motivere de unge.
 • Har erfaring med undervisningsdifferentiering. Elevholdene er forholdsvis små, men de kan være fagligt uhomogene.
 • Er en omsorgsfuld, konsekvent og krævende daglig underviser for eleverne.
 • Er fysisk og psykisk robust, rummelig og kan agere i spændingsfelter. Du skal kunne have mange bolde i luften og samtidig bevare smilet og overblikket.
 • Er indstillet på fleksible arbejdstider og samtidig god til at strukturere din arbejdstid og overholde deadlines.
 • Ser det som en styrke at samarbejde med andre faggrupper/områder, at det er en nødvendighed for at få klaveret til at spille rent.
 • Du trives med kollegialt samvær, ekskursioner, nødvendige møder m.m.
 • Du er IT-kyndig på min. brugerniveau og kan administrere elevernes computere.
 • Du har kendskab til SYS-time.

Vi tilbyder

 • En meget spændende og kompleks arbejdsplads i rivende udvikling.
 • En arbejdsplads, som er i gang med et skifte til FGU, og hvor du kan være med til at præge fremtiden.
 • En arbejdsplads, hvor der er stor forskel på sommer og vinter i kraft af samarbejdet med turistattraktionen Ribe VikingeCenter.
 • En arbejdsplads med stor positiv politisk bevågenhed.
 • En arbejdsplads med en stærk lokal forankring.
 • Kolleger med mange års erfaring og som gerne vil dele ud af den.
 • Ansættelse i henhold til Fællesoverenskomsten og organisationsaftale for ledere og lærere mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Vi har desuden en meget sammensat medarbejdergruppe med en meget høj social profil.

Lustrupholm arbejder tæt sammen med Ribe VikingeCenter, en turistattraktion der har åbent fra ultimo april til ultimo oktober, og i den periode har et besøgstal på ca. 65.000 gæster. Det er et internationalt miljø. Stedet bruges også af omkring 800 frivillige henover sommeren, som kommer fra ind- og udland, ligesom gæsterne kommer fra hele verden.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bjarne Clement på telefon 75 411 611.

Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt.
Forventet ugentligt timetal: Gennemsnitlig 37 timer.
Ansøgningsfrist: Senest 5. oktober 2018.
Jobsamtaler: 9. oktober 2018.

Send din ansøgning elektronisk, gerne med foto, til bjarne@ribevikingecenter.dk