Millioner til vikingefilm

30.06.2015

Dramadokumentar om Danmarks første kristne

Ribe VikingeCenter har kastet sig over et større rekonstruktions- og formidlingsprojekt af en periode fra ca. 750-860, hvor Danmarks første kommercielle havn blev til, og kristendommen vandt indpas i landet. Med Nordea-fondens støtte får vi nu mulighed for at fastholde fortællingen på film og åbne nye veje ind i danmarkshistorien for flere målgrupper.

Historiefortælling på sociale medier

Dramadokumentarserien kommer til at bestå af 24 kortfilm: 12 dramatiske og 12 faglige afsnit, der skal levendegøre byggeriet og sætte træ, søm og arbejdskraft ind i en større sammenhæng. 

Filmoptagelserne skal foregå over de næste tre år, mens vikingehåndværkerne slider, og byggerierne tager form. Og i disse autentiske rammer skal seerne lære vikingerne at kende på godt og ondt, følge deres relationer og fornemme deres livsvilkår. Der er lagt op til et spændende drama.

Filmene skal løbende offentliggøres på de sociale medier, bruges i undervisningsøjemed, i faglige kredse og til dokumentation. Ad disse kanaler forventer vi at nå et bredt publikum fra børn og unge til det voksne publikum, fra håndværksinteresserede til fagfolk. Vi vil nå et publikum, der ikke er fysisk til stede på Ribe VikingeCenter, men det væsentlige er også, at dramaets karakterer og historien om Ribe lever videre i seerens bevidsthed.

Fortalt af unge til unge

Projektet bliver et samarbejde mellem professionelle filmfolk, formidlere, reenactors og produktionsskoleelever. Ribe VikingeCenters egen dramaturg er dybt involveret i filmprojektet, og når eleverne inddrages i projektet, er det for at styrke sammenholdet og den enkeltes selvværd. Deres medvirken vil desuden gøre filmserien interessant for andre unge, der har et anstrengt forhold til dansk kulturhistorie.

"De færdige film vil give flere en større forståelse af en vigtig fase i vores historie. Det er et godt greb at inddrage unge og frivillige i den professionelle filmproduktion. Det vil helt sikkert styrke både formidlingen og de unges interesse for vores fælles kulturarv", siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Ny danmarkshistorie

Rekonstruktionen af Ribe Havn og Ansgars Kirke skal sættes ind i en dramadokumentarisk kontekst, og en epoke præget af økonomisk opblomstring, politisk tæft og udbredelsen af en ny trosretning skal iscenesættes. Og særligt historien om overgangen fra asatro til kristendom og Ansgars Kirke er højaktuel.

Arkæologernes udgravninger af en kristen gravplads  ved Ribe Domkirke har påvist, at der fandtes lokale kristne danskere langt tidligere end hidtil antaget, nemlig ca. 100 år før Harald Blåtand rejste Jellingestenen i år 965. Det er resultater, der har medført en omskrivning af danmarkshistorien.

Pilotfilm

Ribe VikingeCenter er anerkendt for sin autenticitet, har status af Videnspædagogisk Aktivitetscenter og er en populær filmlocation for eksterne filmfolk. Nu ser vi frem til at producere vores egen dramadokumentariske serie, hvor kombinationen af spændende underholdning og 100% autenticitet i miljøer, klædedragter, redskaber m.m., vil være enestående. 

Som optakt til den kommende serie, er der produceret og offentliggjort en pilotfilm 'Drømmen om en havn'. Se den på YouTube.

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har tildelt Ribe VikingeCenter kr. 10 mio. til rekontruktionen af Ripa Havn og Ansgars Kirke.

Esbjerg Kommune har finansieret de arkæologiske udgravninger samt entreprenørarbejdet forud for rekonstruktionsarbejdet på Ribe VikingeCenter.

Pilotfilmen 'Drømmen om en havn' er medfinansieret via projektet: Destination Sydvestjylland - samarbejdsformer for succes, som er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling samt Vækstforum i Region Syddanmark

Nordea-fonden støtter produktionen af Ribe VikingeCenters dramadokumentarserie om Danmarks første kristne med kr. 3,9 mio.