Nu bygger Ribe VikingeCenter en havn og en kirke

01.04.2015

Ribe VikingeCenter bygger Ripa Havn og Angars Kirke

Nu begynder Ribe VikingeCenter rekonstruktionen af to helt nye vikingemiljøer: Ripa Havn år 770 og Ansgars Kirke år 865. Det er selvfølgelig en fantastisk anledning for os til at fortælle og levendegøre hvordan Ripa (som vikingerne dengang kaldte Ribe) gik fra at være en velorganiseret handelsplads ved åen til en driftig kommerciel havneby og senere udgangspunktet for kristendommens udbredelse til resten af Danmark.

Byggeprojektet kommer til at vare tre år. Set med de historiske briller vil de tre år svare til en periode på ca. 100 år af Ribes historie, som også var en spændende og absolut skelsættende periode i danmarkshistorien. Hvorfor? Fordi søfart og handel samt en ny samfundsstruktur blev bærende elementer i Danmarks opblomstring, og fordi kristendommen blev introduceret i Danmark i den periode.

Mød vikingehåndværkerne

Hele byggeriet udføres af vikingehåndværkere. I VikingeCentrets åbningstid vil vores besøgende få rig lejlighed til at møde og opleve dem i fuld sving med arbejdet, som naturligvis udføres med replika af vikingetidens værktøjer og efter autentiske håndværksprocesser. Det bliver uden tvivl hårdt arbejde, men også et meget spændende projekt. Vi skal afprøve og demonstrere 1000 år gamle arbejdsmetoder og gedigent håndværk. Et andet udtryk for det er eksperimentel arkæologi.

Hvis man ikke har mulighed for at lægge vejen forbi og ved selvsyn opleve arbejdet, vil man kunne følge håndværkerne og byggeriet på Facebook.

Fase 1: En havn

Vi begynder med at anlægge Ripa Havn, fordi det er sådan, historien startede. 700-tallets markedsplads i Ripa var en god forretning, og bystyret så en oplagt mulighed i en havn ved åen, hvor større og flere skibe kunne lægge til.

Vi har netop udgravet en ca. 2000 m² stor sø, som skal forestille at være et udsnit af Ribe Å. Det er her ved bredden, der skal skabes et havnemiljø med anlægsbroer og pakhus. Samtidig har vi udvidet markedspladsen betragteligt til et areal på ca. 9000 m², og hvor markedspladsen møder havnen, skal der opføres boder og værksteder til maritime produktioner.

Fase 2: En kirke

Mens Ripa i midten af 800-tallet udviklede sig til et international handelscentrum og voksede i økonomisk og politisk betydning, sneg 'troen på Hvidekrist' sig sydfra op til Ripa i skikkelse af udenlandske købmænd og Nordens Apostel, Ansgar. Han fik i år 855 tilladelse af kongen til at opføre en kirke i Ripa - den første kirke i det nuværende Danmark.

Den kirke - Ansgars Kirke - opfører Ribe VikingeCenter i 2016.

Men vikingerne dyrkede de nordiske guder, så hvorfor er den kirke så vigtig? Fordi der for nylig er fundet bevis for, at der fandtes kristne danere langt tidligere end først antaget. Ansgars Kirke er et symbol på kristendommens tidlige tilstedeværelse og overgangen fra asatro til kristendom, og det hele skete i Ripa!

En omskrivning af danmarkshistorien

I 2012 gjorde arkæologerne fra Sydvestjyske Museer en bemærkelsesværdig opdagelse i Ribe. Under en omfattende udgravning omkring Ribe Domkirke, fandt de en velbevaret kristen gravplads fra vikingetiden. Gravene er de ældste kristne grave, der indtil videre er fundet i Danmark. Isotopanalyser har siden slået fast, at gravene er fra midten af 800-tallet, og at de døde var opvokset lokalt.

Så der er altså ikke tale om udenlandske kristne, der fandt deres sidste hvilested i Ripa, men derimod lokale kristne indbyggere. Der fandtes med andre ord kristne vikinger ca. 100 år før, Harald Blåtand rejste den store Jellingesten i år 965.

Levende historie

Autenticitet og engagerende formidling er Ribe VikingeCenters varemærke, og når vi rekonstruerer en havn og en kirke, er det i høj grad fordi vi er optaget af at fortælle den sandfærdige historie om vikingernes liv i Ripa. Derfor er alle vikingemiljøerne på centret levendegjorte, dvs. beboet af vikingeformidlere, som viser, hvordan danerne for 1000-1300 år siden levede og arbejdede.

Men en troværdig fremstilling af en historisk periode er ikke kun at bygge et hus, vise et håndværk, koge suppe ved et ildsted eller køre studevogn. Vikingens dagligdag havde mange flere nuancer, og det er iscenesættelsen af de mellemmenneskelige relationer, der gør historiefortællingen rigtig interessant og noget, man som moderne menneske kan relatere til.

Som at træde tilbage i tiden

Dengang i 700- og 800-tallet var der et leben uden lige i Ripa. Fremmede med forskellige kulturer, religioner, sprog og verdenssyn mødtes, handlede, diskuterede, formede alliancer og rystede på hovedet af hinanden. Imens levede Ripas indbyggere en dagligdag med pligter, konflikter, storme, tørke, hunger, sygdom, død, kærlighed, fest, frustration og mistro. Hvad tænkte de, hvad talte de om og hvordan reagerede de?

Man kan prøve at forestille sig scenariet, eller bedre endnu: Man kan tage til Ribe VikingeCenter og opleve historien udspille sig lige for øjnene af én. Centrets egen dramaturg og formidlerne opfører dagligt rollespil og sætter ord og handling på alle aspekterne af vikingelivet. Som besøgende på Ribe VikingeCenter kan man pludselig blive tilbudt et parti potter af en sælger på markedspladsen, eller man kan blive vidne til en arbejdsulykke på havnen. Det er aldrig helt til at vide, men man er mere end velkommen til at spille op og spille med.

Følg livet i Ripa - også på Facebook

For at slå en stemning an har vi som optakt til historien om Ripa Havn lavet en lille film 'Drømmen om en havn', hvor man følger Ask, en ung mand, der er rejst fra Hedeby (Haithabu) til Ripa for at starte en ny tilværelse. Med sig har han en vision om en stor havn i Ripa, og Jarlen griber straks anledningen til at sætte byggeriet i gang.

Hele filmen er optaget på Ribe VikingeCenter, og kun én rolle spilles af en professionel skuespiller. Resten af rollerne spilles af vikingeformidlerne på Ribe VikingeCenter samt eleverne på Produktionsskolen Lustrupholm.

Og husk så, at du kan møde Ask, håndværkerne og resten af Ripas borgere på Ribe VikingeCenter! Oplev markedspladsen, besøg skomagerens hus og følg ved selvsyn, hvordan havnebyggeriet skrider frem.

Så er scenen sat, og vi lover løbende at berette om Ask og hans nye tilværelse i Ripa på www.facebook.com/ribevikingecenter.

Se filmen 'Drømmen om en havn'.

 

Rekonstruktionen af Ripa Havn og Ansgars Kirke er blevet mulig i kraft af en generøs donation på kr. 10 mio. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

De arkæologiske udgravninger på Ribe VikingeCenter samt entreprenørarbejdet i forbindelse med udgravning af søen er finansieret af Esbjerg Kommune.

Filmen 'Drømmen om en havn' er medfinansieret via projektet: Destination Sydvestjylland - samarbejdsformer for succes, som er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling samt Vækstforum i Region Syddanmark.