Nu skal Ansgars kirke genopføres

28.06.2014

A.P. Møller Fonden donerer 10 mio. kroner

Ribe VikingeCenters projekt 'Danmarks første kristne' omfatter rekonstruktion af vikingetidens havn i Ribe samt Ribes første kirke, Ansgars kirke. Projektet sættes i gang til september, og anlægsarbejdet vil strække sig over tre år, hvor også publikum får lejlighed til at følge arbejdet, som det skrider frem.

Danmarks første kristne

Med A.P. Møller Fondens generøse donation, bliver det nu muligt for Ribe VikingeCenter at formidle kristendommens introduktion i Danmark.

Selv om der endnu ingen konkrete spor er fundet af Ribes tidligste havn og Ansgars kirke, er det ikke desto mindre arkæologernes seneste udgravninger ved Ribe Domkirke, der ligger til grund for projektet. Det er fakta, at overgangen fra asatro til kristendom fandt sted ca. 100 år tidligere end hidtil antaget og ristet på Jellingstenene, og det er denne meget væsentlige del af Danmarkshistorien, som Ribe VikingeCenter ønsker at genfortælle, præcis hvor den oprindelig fandt sted.

Det begyndte med en havn

Projektets første fase gælder Ribe havn, et af Danmarkshistoriens tidligste kommercielle havnemiljøer. Den nuværende kajplads vil blive kraftigt udbygget til en havn med anlægsbroer, bådværft, pakhuse, værksteder, og boder i forlængelse af markedspladsen.

Ribe VikingeCenter ønsker at vise udviklingen fra det tidspunkt, hvor nogle få vikinger har slået sig ned ved Ribe Å, til en tid med omfattende handel, et økonomisk fundament og en struktur, som lå til grund for byens status og kirkens interesse for at etablere sig i netop Ribe. Anden fase i projektet omfatter således kirkebyggeriet.

Nye perspektiver for formidlingen

Ribe VikingeCenter glæder sig rigtig meget til at realisere en virkelig god projektidé, som mange dygtige folk har været med til at fostre. Også Esbjerg Kommune og herunder Kultur- og Fritidsudvalget har udvist stor vilje til samarbejde.

De to nye vikingemiljøer vil fremover blive omdrejningspunkter for en lang række nye publikumsinvolverende aktiviteter og events. I samspil med de eksisterende miljøer - markedsplads, by og storgård - vil havnen og kirken give et næsten fuldstændigt billede af livet i vikingetidens Danmark. Et scenarie, hvis lige ikke kan opleves andre steder i landet.