Ripa befæstes og fritidstilbud skabes

25.05.2021

Ribe VikingeCenter befæster vikingernes by og skaber nye fritidstilbud

En forsvarspalisade, en portindgang og fire garnisionshuse skal opføres på Ribe VikingeCenters ringvold, hvor krigere og bueskyttere i dag holder til, træner og instruerer gæsterne. Og det bliver på flere måder et helt særligt miljø. En del af forsvarsværket skal eksempelvis stå ufærdigt hen og fungere som et evigt "byggesæt", hvor besøgende familier, skoleklasser og andre nysgerrige kan tage fat, bygge videre, få indblik i konstruktionsmetoderne på Harald Blåtands tid og være med til at forsvare Ripa, vikingernes by.

- Det er et spændende projekt på Ribe VikingeCenter, som vi glæder os til at se udfolde sig, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen. Han får fuld opbakning af formanden for Kultur og Fritidsudvalget May-britt Andrea Andersen, som udtaler:

- Byggeriet skaber nogle nye rammer for lærerige aktiviteter for bl.a. skoleelever i undervisningsforløb, og så er det vigtigt, at Centret får optimerede faciliteter for de mange frivillige kræfter, der er med til at løfte stedet og dermed sætte vores kommune på landkortet.

Frivillige om fælles interesser

Det andet aspekt ved projektet er forbedrede faciliteter og nye aktivitetsfælleskaber for børn, unge og voksne fra lokalområdet. Nyansatte projektkoordinator Anna Bech Lund skal løfte den vigtige opgave at etablere og assistere nye interessegrupper, fritidsaktiviteter og fællesskaber.

- Vi har et ønske om at etablere flere nye interessegrupper for voksne frivillige. De kunne f.eks. arbejde med tømrer- og bådebyggeropgaver, havebrug, vikingemad, tekstil, musik og fortælling eller sågar kunsthåndværk. Emnerne er selvfølgelig vikingerelaterede, men man behøver overhovedet ikke være inkarneret viking for at deltage, fortæller Christin V. Clausen, dramaturg og leder på Ribe VikingeCenter.

Et medbyggerprojekt

Et af garnisionshusene indrettes som klubhus og mødested for frivilliggrupperne, som skal involveres aktivt i byggeriet. Ribe VikingeCenter arbejder for at etablere et medbyggerteam, der har lyst til aktivt at skabe det nye miljø sammen med en håndværksleder.

- Fællesprojekterne har rigtig stor betydning for sammenholdet. Når vi sammen med de frivillige skaber noget synligt og blivende som et byggeri eller oplevelser som tilbagevendende events, styrker det relationerne og  tilknytningen til stedet her, fortæller Mikkel F. Laursen, bygmester og leder på Ribe VikingeCenter.

De lokale kræfter og ambassadører betyder alt for Ribe VikingeCenter og Ribe som turistdestination. Derfor er netop dette projekt så vigtigt, da der både er tænkt på mobilisering af frivillige, etablering af inkluderende fællesskaber og fritidsaktiviteter, samt forbedring af de fysiske faciliteter for de frivillige. 

- I Ribe lever vikingetiden videre takket være Ribe VikingeCenter og de stærke frivillige kræfter. Med de nye aktiviteter får det lokale fællesskab og deltagelsen i fritids- og kulturlivet et stort løft, og det er vi stolte af at støtte', siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Gå til viking

Der er også tænkt på de yngre aldersgrupper i fondsprojektet, for som noget helt nyt vil Centret opstarte to fritidstilbud. Børn kan se frem til at kunne "gå til viking", lære om alle de praktiske gøremål i et vikingeliv, deltage på sommerlejr m.m. For den unge målgruppe introduceres "Vikingerollespil" i Centrets unikke historiske miljøer, hvor der skal hittes på historier, roller og spil. Det er målet, at de første hold startes op i september.

Fondsprojektet er finansieret ved et anlægstilskud fra Esbjerg Kommune, bevillinger fra hhv. Nordea-fonden, Johan Hoffmann Fonden, Norlys Vækstpulje, Lokale og Anlægsfonden samt tilskud fra Kulturklubben Ribe. I løbet af den tre årige projektperiode vil byggeriet stå på, og sideløbende skal interessegrupperne og fritidsaktiviteterne organiseres, så de efter projektafslutning er etablerede og kan fortsætte i regi af Ribe VikingeCenter.

Fakta

Projektet er tre årigt fra 2021 til 2024.

Byggeriet på ringvolden opstartes sidst i oktober 2021. Fra sæsonstart i foråret 2022 fortsættes byggeopgaverne som en del af formidlingen. Bebyggelsen vil stå endeligt færdigt ultimo 2024.

Opgaven omkring interessegrupper og fritidstilbud er opstartet nu og løftes af projektkoordinator Anna Bech Lund. Til september skal de første hold starte op.

Projektet er finansieret ved:

Esbjerg Kommune kr. 4.590.000
Nordea-fonden kr. 3.000.000
Johan Hoffmann Fonden kr. 1.000.000
Norlys Vækstpulje kr. 250.000
Lokale og Anlægsfonden kr. 200.000
Kulturklubben Ribe kr. 200.000