Formidler med arkæologisk baggrund

19.07.2015

Engageret formidler med arkæologisk baggrund

Ribe VikingeCenter søger en arkæolog med speciale i vikingetiden, som skal være en del af vores dygtige formidlerteam, der arbejder med levendegørelse af vikingernes Ribe år 710-980.

Stillingen har særligt fokus på formidling af forhistorien til børn/unge. Vi prioriterer autenticitet og engagerende levendegørelse meget højt, og en stor del af vores aktiviteter er henvendt vores yngste gæster. Vores nye kollega vil få ansvaret for udvikling, planlægning og gennemførelse af disse daglige aktiviteter i Ripa By år 825 samt Skoletjenestens undervisningsforløb. Personen skal:


- have indgående viden om den danske vikingetid.
- være en fængslende formidler og storyteller, som kan gå i rolle som en historisk karakter.
- have viden om og erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde.
- have erfaring med dialogbaseret undervisning og differentierede læringsstile.
- kende til folkeskolereformens kerneområder og formål.


Vi søger en kollega med arkæologisk baggrund, som skal:


- repræsentere en arkæologisk faglighed i centrets profil som helhed.
- være med til at opretholde en høj grad af autenticitet på alle arbejdsområder på Ribe VikingeCenter.
- støtte, vejlede og oplyse kolleger og frivillige vikingegrupper på Ribe VikingeCenter.
- arbejde med faglige emner.
- holde stedets guider opdateret i forhold til de seneste arkæologiske resultater og Centrets udvidelse.


Foruden undervisning og formidling, omfatter arbejdet også rundvisning af grupper, varetagelse af ansvarsområder ved særlige events samt formulering af skriftligt oplysnings- og undervisningsmateriale. Vores nye holdspiller vil få en mangfoldig kollegagruppe at sparre med og vil også skulle samarbejde med andre historiske værksteder, museer og projekter.


Vores nye kollega skal:


- være ansvarsbevidst, struktureret og selvkørende.
- være en udadvendt, motiverende holdspiller og 100% stabil.
- være fleksibel, kreativ og praktisk anlagt.
- beherske mundtlig og skriftlig formidling, Word samt kunne gøre sig forståelig på engelsk.


Ansættelsesperiode: Stillingen er foreløbig 3-årig
Antal timer: 30 timer fordelt med 37 timer i sommerhalvåret og 23 timer i vinterhalvåret
Ansøgningsfrist: 17. august kl. 12:00
Jobsamtaler: 24. august
Jobstart: 1. september eller efter aftale


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Bjarne Clement eller Karen Nørgaard på tel. 75 411 611.


Ribe VikingeCenter åbnede i 1992 og er i dag et 20 ha stort formidlingscenter med autentiske rekonstruktioner af vikingetidsmiljøer udgravet i og omkring Ribe. I 2015-2017 rekonstruerer vi to nye vikingemiljøer (Ripa Havn år 770 og Ansgars Kirke år 865) og udvider formidlingen betragtelig. Vi står bl.a. for at skulle producere en dramadokumentarserie om Danmarks første kristne. Ribe VikingeCenters forbilledlige samarbejde med Produktionsskolen Lustrupholm sikrer vedligehold, udvidelse og ikke mindst levendegørelsen af vikingemiljøerne. Fra maj til oktober modtager vi ca. 45.000 gæster, og antallet af formidlere mangedobles. Vinterhalvåret præges af mange praktiske opgaver og forberedelse til næste sæson. Læs mere på www.ribevikingecenter.dk og www.facebook.com/ribevikingecenter.


Ribe VikingeCenter
Lustrupvej 4
6760 Ribe
rvc@ribevikingecenter.dk
www.ribevikingecenter.dk