Historien bag

Levendegørelse af vikingetidens Ribe

Baggrund og historie

Arkæologer og historisk interesserede har altid ment, at området omkring Ribe spillede en væsentlig rolle i vikingetiden. Spørgsmålet var blot at få det belyst og bevist. De sidste mange års udgravninger, som Den antikvariske Samling (nu en del af Sydvestjyske Museer) har foretaget her på egnen, har til fulde bekræftet disse formodninger. Næsten hvert år udgraves nye spændende fund, og der hersker ingen tvivl om, at Ribe er et af verdens vigtigste områder for dokumentation af handel, håndværk og landbrug i vikingetiden. F.eks. er der ud fra fund i Ribe publiceret ny viden, som beviser, at der blev fremstillet drejet keramik i Danmark 500 år tidligere end før antaget. Fundet af humlerester bør muligvis også ændre vores opfattelse af, hvornår vi danskere begyndte at lave øl.

Som en naturlig konsekvens af den stærke rod i fortiden blev Ribe VikingeCenter etableret i 1992. Vi har foreløbigt opbygget tre vigtige og håndværksmæssigt ypperligt udførte vikingemiljøer fra Ribe: Markedspladsen med tilhørende skib, en tro kopi af en plads fra starten af 700-tallet og Storgården fra år 980, et langhus med 5 tilhørende bygninger. Samt 8 byhuse fra år 825. Man kan således opleve udviklingen gennem hele vikingetiden og dermed få perspektiv på en vigtig epoke i Danmarks historie, som de fleste danskere opfatter som meget speciel for vores kultur.

Alle rekonstruktioner er foregået i et tæt samarbejde med Den antikvariske Samling, der har stået for de udgravninger, som rekonstruktionerne er baseret på, og som har stillet deres ekspertise til rådighed for vores arkitekt og håndværkere.

Formidling

Ribe VikingeCenters formål er at formidle Ribes vikingetid gennem levendegørelse af de rekonstruerede miljøer. Sideløbende med denne formidling afprøves og udvikles forskellige teorier gennem eksperimentel arkæologi; ikke kun i forhold til rekonstruktion af bygninger, dragter, redskaber, værktøj og udstyr, men også i forhold til den sociologiske del af historien: Hvordan levede man sammen under disse fysiske vilkår og datidens betingelser.

Idegrundlaget bygger på de historiske værksteders måde at arbejde med formidling på: Formidlingen skal være på et højt fagligt niveau, dybdegående, længerevarende og i autentiske rammer. Et andet vigtigt aspekt er, at vi har valgt at lade opbygning og vedligehold af rekonstruktionerne være en del af formidlingen. Det tager naturligvis længere tid, men giver en dynamik, som ikke er til stede, når man indvier et "færdigt" center.

På Ribe VikingeCenter kan publikum altid opleve nogle nye projekter, som er undervejs, hvilket automatisk vil pirre nysgerrigheden. Man får lyst til at vide noget om det nye, der er under opbygning - en god anledning til en samtale med håndværkerne - og mange kommer igen på et senere tidspunkt for at se, hvordan resultatet blev. Bevarelse af de gamle håndværk er i denne sammenhæng også meget betydningsfuld. Der er i de levende miljøer mulighed for at se mange traditionelle håndværk udført og udveksle erfaringer, som måske ellers er ved at gå tabt. Bemærkninger som "Sådan gjorde min bedstefar" - "Var vikingerne virkelig så dygtige?" - "Kunne man ikke også …" etc. er dagligdag på centret og med til at gøre et besøg interessant for både publikum og medarbejdere.

Medarbejdere

RibeVikingeCenter er en kompleks og spændende virksomhed, også når det gælder medarbejderstaben.

Vi arbejder nært sammen med FGU Vest Ribe, hvilket betyder, at vi året rundt har elever på 16-25 år tilknyttet centret. FGU eleverne er en integreret og vigtig del af den historiske rekonstruktion og formidling, bl.a. deltager de unge i fremstillingen af vikingedragter, i vedligehold og produktions af udstyr til husene, de passer centrets mange dyr og er med i driften af stedets køkken og café. Om sommeren udgør elever og medarbejdere krumtappen i Ribe VikingeCenters levendegørelse af vikingetiden. Her arbejdes der side om side med frivillige håndværkere fra hele Europa.

Ribe VikingeCenter har en særdeles kompetent medarbejderstab, der med årene har oparbejdet en enorm ekspertise inden for både historisk håndværk, rekonstruktionsarbejder og formidling. Antallet af medarbejdere på vikingecenter og skole er i vinterhalvåret ca. 20 og i sommersæsonen ca. 30. En del af kollegerne er ansat i fleksjob, og der samarbejdes med Esbjerg Kommune omkring bl.a. afprøvning af folks arbejdsevne med henblik på fleksjobafklaring.

Frivillige

Til Centret er der knyttet mange forskellige grupper af frivillige. Det er engagerede voksne og børn med interesse i og kendskab til håndværk og teknikker fra vikingetiden. Nogle har organiseret sig i interessegrupper, f.eks. smede, bueskyttere, krigere og ryttere - andre er tilknyttet som enkeltpersoner med det håndværk, man nu mestrer. De frivillige deltager i vores formidling ved specielle lejligheder, når de har ferie etc. Mange har været på kurser hos de bedste håndværkere i Danmark, og der foregår en konstant opdatering af de frivilliges historiske viden og faglige kvalifikationer, så de kan levere en så autentisk formidling som muligt.

Ud over vikingegrupper og enkeltpersoner, som er direkte knyttet til Ribe VikingeCenter, får vi hvert år besøg af flere hundrede frivillige vikinger fra det meste af verden, dog især fra Danmark, Tyskland og Holland - mennesker, som bruger det meste af deres fritid på at studere, rekonstruere og leve sig ind i vikingetiden.

De bidrager positivt og aktivt til Centrets levendegørelse af fortiden, ligesom vi med de udenlandske gæstevikinger også får et indblik i ligheder og forskelle på datidens dragter og udstyr lige fra Nordnorge til Miklagård / Byzans.

Faglige samarbejdspartnere

Ribe VikingeCenter samarbejder med en lang række fagfolk og institutioner indenfor både praksis og teori. Det kan være angående helt konkrete spørgsmål; men samarbejdet foregår ofte som en dialog, hvor vi prøver at sætte vores ideer, opnået gennem eksperimenter i hverdagen, ind i forskernes teoretiske viden, og dermed opnå en større helhedsforståelse af fortiden. Mange af vore samarbejdspartnere arbejder inden for statsanerkendte museer eller er anerkendte inden for deres håndværk på et niveau, som gør, at deres erfaringer og kundskaber kan bruges i museal formidling.

Den antikvariske Samling / Sydvestjyske Museer

En af vore basale samarbejdspartnere er Sydvestjyske Museer (tidligere 'Den antikvariske Samling'). Siden Ribe VikingeCenters start i 1992 har der været et tæt samarbejde mellem de to institutioner. Således er rekonstruktionen af de tre vikingemiljøer fra Ribe foretaget med udgangspunkt i Museets udgravninger og med faglig bistand fra deres arkæologer, ligesom disse til stadighed bidrager med historisk viden om både eksakte spørgsmål og ved problemstillinger af mere generel karakter. Til gengæld kan Ribe VikingeCenter bidrage med praktisk eksperimentel erfaring, f.eks. angående brug af værktøj og husgeråd, slid på sko m.m., ligesom vi har fremstillet flere rekonstruktioner til udstillinge på Museet Ribes Vikinger: plankevej, dragter og forskellige smedede genstande.

Nye projekter

Ribe VikingeCenter planlægger konstant nye projekter og aktiviteter, hvor også publikum kan være med, og der er blevet fremstillet historisk korrekt vikingetøj i børnestørrelse, så vore yngste gæster har fået endnu bedre muligheder for at leve sig helt ind i historien. Desuden er der i samarbejde med skoletjenesten i Esbjerg Kommune etableret en velfungerende skoletjeneste.

Ribe VikingeCenter hører til spydspidserne indenfor både rekonstruktion og formidling og er i en konstant udviklingsproces; også den bedste måde, hvorpå vi kan vedblive at være et interessant og spændende sted at besøge ... igen og igen!

Samarbejdspartnere, vikingegrupper m.m.

Kulturklubben Ribe www.kulturklub.dk
Museet Ribes Vikinger www.ribesvikinger.dk
Ribe Kunstmuseum www.ribekunstmuseum.dk
Vadehavscentret www.vadehavscentret.dk

ULL, Ribe Vikinge Langue Laug www.ull-ribe.dk
Vikingesmedelauget Regin www.123hjemmeside.dk/vikingesmed
Ryttergruppen Dreki www.dreki.dk
RANILD www.spinnet.dk
Kurser i gamle håndværk www.aktivhistorie.dk
Vikinger i Grønland www.greenland-guide.dk/leif2000
Magasinet Viking www.vikingmagasin.dk

Historiske værksteder www.historiskevaerksteder.dk
Vikingeskibsmuseet i Roskilde www.vikingeskibsmuseet.dk
Vikingeborgen Trelleborg www.trelleborg-museet.dk
Vikingecenteret på Fyrkat www.fyrkat.dk
Vikingemuseet i Hedeby, Tyskland www.haithabu.de
vaee, arkæologisk forskning og undervisning, Holland www.vaee.net
Vikingemuseet, Moesgård www.moesgaardmuseum.dk
Vikingemuseet Ladby www.vikingemuseetladby.dk
Ringkøbing-Skjern Museum www.levendehistorie.dk

The Viking Kings, Norge www.vikingkings.no
The Jelling Dragon, Viking Craft Store, England www.jelldragon.com
Hacheschmiede, Tyskland www.hacheschmiede.de
Raymond's quiet Press, USA www.quietpress.com
Frankland, Frankrig www.frankland.fr