Produktionsskolen

Produktionsskolen Lustrupholm

Ribe VikingeCenter har et tæt samarbejde med Produktionsskolen Lustrupholm. Skolens elever deltager i opbygning, vedligehold og levendegørelse af vikingemiljøerne.

Samarbejdet er med til at give skolen den specielle historiske profil og det projektorienterede indhold på linjerne. Det er en af hovedforudsætningerne for skolens succes og stærke forankring i lokalsamfundet.

I sommermånederne, når Ribe VikingeCenter har åbent for publikum, arbejder eleverne side om side med andre unge, håndværkere, professionelle vikinger, folk fra udlandet, frivillige og medarbejdere.

Læs mere om Produktionsskolen Lustrupholm.