Ansgar Kirke år 860

En smukt udsmykket trækirke

Troen på Hvide Krist er nået til Ripa

Handelspladsen ved Ripa Å har længe været et knudepunkt for lokal og international handel. Som årene går, ankommer flere og flere tilhængere af Hvide Krist, og også nogle af de lokale beboere lader sig døbe i den nye tro.

Det giver af og til anledning til sammenstød med vikinger, der følger gammel skik. De fleste handlende ser dog deres interesser bedst tjent ved at holde en lav profil, og på markedspladsen fremstilles både thorshamre og kristne kors, alt efter hvad kunden måtte ønske.

Ny viden om kristendommens indførelse i Danmark

Udgravningerne omkring Ribe Domkirke i perioden 2008-2013 har tilført danmarkshistorien ny viden om den tidlige kristendom. Der er bl.a. fundet kristne grave fra det 9. århundrede, og analyser viser, at de døde var opvokset lokalt. Der er altså tale om kristne danskere mindst 100 år før, at Harald Blåtand skrev på en runesten i Jelling, at han "gjorde danerne kristne".

Fra hedenskab til kristendom

Ribe-vikingernes tætte handelskontakt til Dorestad ved Rhinens udmunding i Holland og området langs Rhinen betød, at mange havde et godt kendskab til kristne mennesker og kristendommen. Blandt de fremmede handelsfolk, der kom til byen, har der uden tvivl også været mange kristne, som gerne ville udøve deres tro i en kirke og mødes med ligesindede. Nogle købmænd ville slet ikke handle med hedninge, så der har været flere gode grunde til, at den danske kong Horik midt i 800-tallet tillod den kristne biskop og missionær Ansgar at opføre kirker i de største handelsbyer. Først i Hedeby og ca. 10 år senere i Ribe.

De allerfleste mennesker tog stadig udgangspunkt i den nordiske tro og gudeverden med Odin og Thor i spidsen. Arkæologerne anslår dog ud fra antallet af kristne grave, at der i Ribe og det omkringliggende land har været en kristen menighed på op til flere tusinde. Gravpladsens omfang peger også på, at kirken i Ribe sandsynligvis har været dåbs- og hovedkirke for et meget stort landområde, måske hele Jylland. 

Resterne af den kirke, som Ansgar fik lov at opføre i år 855, ligger sandsynligvis gemt under den nuværende Ribe Domkirke.

Rekonstruktion af Ansgar Kirke

Skønt der ikke er konkrete spor af kirken at gå efter, findes der til strækkelig generel viden om kirkebyggeri i det 9. århundrede til, at Ribe VikingeCenter har kunnet give et kvalificeret bud på en rekonstruktion af Ansgar Kirke år 860. 

Størrelse og konstruktion af kirken er baseret på et fund i Tostedt nær Hamburg, hvor Ansgar var Biskop. Kirkens udsmykning er udført i typiske stilarter for datiden.

Kirkens udvendige udskæringer tager udgangspunkt i vikingetidens stilarter, som er udtrykt på fundne smykker og beslag. Den indvendige udsmykning har et mere kristent udseende og er hentet fra sydeuropæiske stilarter.

Ansgar Kirke blev indviet i maj 2018.

Se vores dokumentarfilm om opførelsen af Ansgar Kirke her.

 

Ribe VikingeCenters projekt 'Danmarks første kristne' omfatter rekonstruktionen af Ripa Havn år 750 og Ansgar Kirke år 860. Byggeprojektet gennemføres i år 2015-2017 med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.