Ripa Havn år 750

Fra handelsplads til havneby

Internationalt handelscentrum

På Ripa Havn færdes vikingebonden uvant blandt søfolk, håndværkere og handlende. Lugtene fra tjæret tovværk og saltede sild hænger i luften, og han må hastigt træde til side for nogle tønder, der buldrende rulles henover skibbroen.

Svedige trælle slæber tunge kværnsten mod markedspladsen, og velklædte købmænd losser kurve med fin frankisk keramik og sarte drikkeglas. Deres fremmede tungemål blander sig med tunge drøn fra skibstømrerens kølle og lystig latter fra de nærliggende vævehytter, hvor der væves sejl.

På kajkanten ligger en knægt på maven og forsøger sin fiskelykke med en snor og en hjemmelavet krog.

Rekonstruktionen på Ribe VikingeCenter

Der er endnu ikke fundet spor af et havneanlæg i Ribe, bl.a. fordi ingen kender det præcise forløb af Ribe Å i vikingetiden. Der er dog ingen tvivl om, at en form for havn har eksisteret allerede i det 8. årh.

De store mængder importerede genstande, som er fundet ved udgravningen af en handelsplads ved åen, viser tydelige tegn på, at handlen især har været orienteret imod syd. Derfor rekonstrueres Ripa Havn efter forbillede i et veldokumenteret havneanlæg i vikingebebyggelsen Hedeby ved Schlesvig.

Havnen her bestod af et antal anløbsbroer, som over en lang årrække var blevet udbygget og sammenbygget, så det var muligt også for større skibe, som lå dybt i vandet, at lægge til direkte ved handelspladsen.

Se filmen om anlæggelsen af Ripa Havn her.

 

Ribe VikingeCenters projekt 'Danmarks første kristne' omfatter rekonstruktionen af Ripa Havn år 750 og Ansgar Kirke år 860. Byggeprojektet gennemføres i år 2015-2017 med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.