Runernes mystik

De hellige runer

Odin hænger på det vindhærgede offertræ i ni nætter, såret af spyd og uden mad eller drikke, hvorefter han med et råb samler runerne op. Med indsigt i de hellige runer kan han nu helbrede syge, hele sår, ja, opvække døde. Han kan sprænge alle lænker, vende pilen i luften, stilne brand, bølger og vind og forlige uvenner, give lykke(held) til et barn samt tænde elskov og forføre kvinder.

Det gamle germanske ord "rûna" betyder hvisken, råd eller hemmelighed. I vikingetiden havde ordet - og i særlig grad runerne - konkret indflydelse på den fysiske verden. Ord kunne bringe både lykke og ulykke med sig, og der var da også fastsat strenge straffe for "nid", d.v.s. nedsættende og onde ord.

Runesten på Storgården anno 980

På Ribe VikingeCenter har runeristeren Erik den Røde i løbet af 300 timer omdannet 4,8 ton granit til et monument over storbonden Vesteins magt og indflydelse. Stenens vestlige tekst er udformet, som en original vikingetekst kunne have lydt:

Véstæinn satti stæin þannsi aft Ásvið, sun sinn, harða góðan dræng. SaR druknaði utan af Norvegi
Vestein satte denne sten efter Asvid sin søn, en såre god dreng, som druknede på vej fra Norge.

Teksten på stenens østside har til formål at overføre vikingernes kraft til formidlingen på Ribe VikingeCenter:

DaniR í Hvitingi gærði arðrfaraR í Ljósum sandi
Danerne i Hviding gjorde plovfurer i det lyse sand

DaniR í Rípu gørva slóð þessa lìfandi
Danerne i Ribe gør disse spor levende

Karen ok Bjarni létu gørva kumbl at mikit afl ok líf donum
Karen og Bjarne lod kumler gøre (for) at give danerne kraft og liv

EirikR rauði risti
Erik (den) Røde ristede

Kalkmaleri i Tinghuset, Ribe By anno 825

I anledning af Ribes 1300 års jubilæum malede kunstneren Trine Theut i løbet af sommeren 2010 et stort kalkmaleri på de to langvægge i Tinghuset, det fornemste af Vikingecentrets rekonstruerede byhuse fra Ribe år 825.

Det 20 m lange værk blev sponsoreret af Region Syddanmark, og det er en fremstilling af Ribes første år fra ca. 710 til 825. I billedfrisen indgår 6 runetekster, der kan oversættes således:

AngantiR þiakna furstR
Angantyr (den) fornemste (af) fyrster

Oðin munk blota þor munk biðja
blotede (til) Odin bad (til) Tor

ias Ribi uan
vandt sig Ribe

Bjarni sun sin AngantiR
Bjarni søn af Angantyr

hafiR þrukialt akat
har taget afgift

karði torp
(og) bygget by