Smeden

Den vigtigste håndværker

Smedens sorte arbejde

Smeden var en helt central person i vikingetiden. Han har sit værksted på markedspladsen, hvor du ofte kan opleve ham i gang med at lave redskaber, værktøj og våben enten på bestilling eller måske til lageret med salg for øje. Der er stor efterspørgsel efter hans varer, for alle har brug for knive, sakse, ildstål, beslag til seletøj, plovskær, søm m.v. En gryde af jern eller et jernbeslag på træspaden er i øvrigt en kæmpestor lettelse i hverdagen for den, der har råd.

Det er et hårdt, varmt og snavset arbejde, når det glødende jern skal omdannes til forskellige genstande. Sortsmeden kan som regel kendes på sine store hænder og sit beskidte tøj.

Jernudvinding

Jernbarrer er blevet importeret fra bl.a. Sverige, men det har også været nødvendigt at udvinde jern af den lokale myremalm, for at smeden kunne få materiale til sin produktion.

Smed og ekspert i jernudvinding, Michael Nissen, har gennemført forsøg med jernudvinding på Ribe VikingeCenter og andre steder. Vil du vide mere om forsøgene, kan du downloade artiklen om 'Oldtidens jernudvinding' her.