Våbensmeden

Udstyr til krigernes brug og beskyttelse

Tunge sager

Våbensmeden slår af og til sit telt op i nærheden af bueskytterne. Hos ham kan man se på alle de våben, som han selv har lavet, men han har også nogle sværd, som er fremstillet i Frankerriget syd for danernes grænse. Frankerne er nemlig utrolig dygtige våbensmede, og de laver de bedste og skarpeste sværdklinger. Ud over spyd, pilespidser, økser og sværd har han også forskellige skjolde, hjelme og brynjer til krigernes beskyttelse.

At lave en ringbrynje er et kolossalt arbejde, som godt kan tage flere år. Derfor ser man ofte våbensmeden eller hans hjælpere i færd med at samle tusinvis af små ringe til større stykker ringbrynje.

Hvis du spørger pænt, må du sikkert gerne få lov til at prøve hans våben, hjelme m.m.