Den karolingiske stilart

Hør om kendetegnene ved den karolingiske stilart.

Med udgangspunktet i maleriet af Bebudelsen, forklarer billedkunstner Trine Theut om forskellen mellem den karolingiske stil og den romanske stil, som vi kender fra de ældste stenkirker.

På Ribe VikingeCenter arbejder vi på at genskabe kirkerummet i Ansgar Kirke, som det meget vel kunne have taget sig ud i 800-tallet. De tidlige kirker var fulde af farvestrålende illustrationer af bibelhistorien, som var helt væsentlige for udbredelsen af kirkens budskab. Derfor udsmykker vi væggene med 50 motiver i karolingisk stil. Research, skitser og bemaling udføres af billedkunstner Trine Theut, der også har været dybt involveret i kirkens udvendige udtryk.

Projektet støttes af:

Louis-Hansen Fonden
Lida og Oscar Nielsens Fond
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat
Therkel Jørgensens Legat