Ripa Havn år 750

Der er fundet store mængder importerede genstande i Ribes kulturlag,
og byens placering ved å og hav har da heller ikke været tilfældig.
Der er ingen tvivl om, at der allerede i 700-tallet eksisterede en havn i Ripa.

"På havnen hænger lugten af tjære og fisk i luften. Et par svedige trælle slæber tunge kværnsten op på markedspladsen. Et skib er kommet ind, og velklædte købmænd losser kurve med frankisk keramik og sarte drikkeglas. De fremmede stemmer blander sig med lystig latter fra en nærliggende hytte, hvor der fremstilles lindebastreb. På molekanten ligger en knægt på maven og forsøger sin fiskelykke med en snor og en hjemmelavet krog."

Fra handelsplads til havneby

Der er endnu ikke fundet spor af et havneanlæg i Ribe, bl.a. fordi ingen kender det præcise forløb af Ribe Å i vikingetiden. Der er dog ingen tvivl om, at en form for havn har eksisteret allerede i det 8. årh. De store mængder importerede genstande, som er fundet ved udgravningen af en handelsplads ved åen, viser tydelige tegn på, at handlen især har været orienteret imod syd. Derfor har Ribe VikingeCenter rekonstrueret Ripa Havn efter forbillede i et veldokumenteret havneanlæg i vikingebebyggelsen Hedeby ved Schlesvig.

Havnen her bestod af et antal anløbsbroer, som over en lang årrække var blevet udbygget og sammenbygget, så det var muligt også for større skibe, som lå dybt i vandet, at lægge til direkte ved handelspladsen.

Se vores filmfortælling om havnen i Ripa her: