Undervisningsmateriale

Materiale til brug på Ribe VikingeCenter

Følgende undervisningsmateriale, der har med vikingetiden at gøre, skal løses enten på Ribe VikingeCenter eller på skolen. Da Ribe VikingeCenter er en del af undervisningsportalen 'Mit Vadehav', har noget af undervisningsmaterialet også med Vadehavet at gøre.

Materiale til brug på skolen

Dette undervisningsmateriale skal løses i klassen og bruges som supplement til et fags undervisningspensum. Man kan udvælge bestemte dele, for at belyse specifikke emner.

Vikingernes liv:

Handel og byen Ribe:

Huse og indretning:

Vikingernes billedverden: