Skoletjenesten

På Ribe VikingeCenter er historien til at føle på og forstå.
Vores Skoletjeneste tilbyder undervisningsforløb
og omfattende undervisningsmateriale,
der styrker elevernes historiske bevidsthed og identitetsskabelse.

Velkommen til Ribe VikingeCenters Skoletjeneste

Ribe VikingeCenter rekonstruerer og levendegør vikingetiden, så den er til at føle på og forstå. I vikingernes by Ripa (Ribe) venter oplevelserne på jer, og vi kan tilbyde filmfortællinger og undervisningsmateriale, som supplerer og optimerer jeres besøg. Skoletjenesten styrker elevernes historiske bevidsthed og identitetsskabelse.

Ribe VikingeCenter er en del af Esbjerg kommunale Skoletjenestes tilbud. Partnerskabsaftalen betyder, at vi kan tilbyde gratis undervisningsforløb til klasser fra Esbjerg Kommunes folkeskoler. Der er dog en begrænset kapacitet, så book i god tid!

Hvad tilbyder Skoletjenesten?

 • Undervisning til børnehaver og alle klassetrin i grundskolen.
 • Materialer i pdf-format, der kan downloades og bruges i den øvrige undervisning på skolen.
 • Undervisningsforløb, der er opbygget omkring fællesmålene og fag for grundskolen.
 • Undervisningsforløb, der giver grundskolerne mulighed for at tilgodese kravet om "Den åbne skole".

Hvilke oplevelser får eleverne med?

 • Eleverne kommer helt tæt på det levende vikingemiljø.
 • De bliver ledsaget af en underviser klædt i vikingedragt.
 • De møder en anden dagligdag end deres egen.
 • De oplever en virkelighedstro magi af at være i vikingetiden.

Hvad består Skoletjenestens undervisning af?

 • Oplevelser i et autentisk vikingemiljø med gader, huse, møbler, dyr og mennesker.
 • Dialogbaseret rundvisning og rollespil.
 • Førstehånds- og næroplevelser i det levende vikingemiljø.
 • Et læringsmiljø, hvor alle kan være med.

Undervisningsmateriale

Vi tilbyder særligt undervisningsmateriale til stort set alle vores undervisningsforløb. Men der er mange flere forslag til materiale, som kan fungere som supplement til undervisningen på skolen. Det er ganske gratis.

Der er også mulighed for at låne en kurv fuld af effekter fra forskellige vikinger i Ripa. Kontakt os på booking@ribevikingecenter.dk, hvis I har interesse for det.

Book et besøg

Vi vil råde jer til at booke i god tid. Så er muligheden for, at jeres ønske til dag og indhold kan gå i opfyldelse, størst.